TỔNG QUAN

FastConnect API (hay còn gọi là FC) là bộ phương thức kết nối cho phép khách hàng tích hợp lấy thông tin thị trường và đặt lệnh giao dịch vào hệ thống của SSI. Sản phẩm do SSI phát triển và cung cấp tới khách hàng.

FastConnect API bao gồm 2 sản phẩm là FastConnect Data (FC Data)FastConnect Trading (FC Trading). Trong đó:

  • FC Data cung cấp dữ liệu giá realtime

  • FC Trading cung cấp bộ api truy vấn thông tin tài khoản, đặt/hủy/sửa lệnh và cập nhật trạng thái lệnh.

SSI cung cấp mẫu code kết nối bằng Python, Node.js, Java và .Net để thuận tiện cho việc trải nghiệm sản phẩm của quý khách. Quý khách có thể tham khảo cách sử dụng tại:

Last updated